השוואה בין תא לחיים לבנקים אחרים בישראל 2019

מאפיינים\בנק הדם הטבורי תא לחיים הדסה בנקים אחרים עם פעילות הקפאה בישראל                            משמעות הסעיף
שנת הקמת הבנק 2004 2005 ניסיון ומקצועיות
קשר בית החולים לבנק הדם הטבורי בית החולים הדסה שותף ובעלים בחברה חברות שזכו במכרז זמני מתחלף של בית חולים לשיווק פעילות הדם טבורי. חלקם מסתיימים בסוף 2019 קשר של בעלות בית החולים בחברה שמפעילה את הבנק, מבטיח שהשירות ינתן ללקוח לאורך שנות השימור
ביצוע בדיקות היולדת לפי תקן משרד הבריאות נכון ליום עריכת הטבלה לא מבצעים בדיקת עגבת ובדיקת CMV המשמעות של אי ביצוע של חלק מהבדיקות היא שמירת דם טבורי שאינה ראויה לשימור על פי דרישת משרד הבריאות
טכנולוגייה רובוטית המתקדמת בעולם לעיבוד והפקת תאי הגזע ממנת הדם הטבורי ידני טכנולוגיות לעיבוד רובוטי קיימת בבנקים המובילים בעולם לאיכות טובה יותר של הדגימה ומייקרת את עלויות הבנק. עיבוד ידני בדר"כ נובע מרצון החברה לחסוך עלויות
מי מבטיח שהדם הטבורי יישמר לכל תקופות השימור? התחייבות ישירה חתומה מבית החולים הדסה (עבור כל לקוח לכל תקופת השימור) אינה מותנית או מוגבלת הבטחת השימור על ידי בית החולים מותנת בתשלום חודשי של חברת השיווק לבית החולים חשוב – במידה וחברת השיווק (חברה פרטית) תחדל מלפעול ולא תעביר תשלומים לבית החולים כמצוין במכרז, בית החולים לא מחוייב ללקוח.
שימור דם טבורי ל 20 שנים
שימור דם טבורי ל 40 שנים
מיקום פיזי שבו דגימות הדם הטבורי נשמרות שימור במתקן תת קרקעי בעומק של 3 מטרים מתחת לפני הקרקע במתקני בית החולים הדסה על פני הקרקע שימור תת קרקעי בטוח יותר משמעותית מפני רעידות אדמה וסיכונים פיזיים אחרים
תו אמון הציבור לשקיפות צרכנית פעילות הבנק נבדקה מול ארגון צרכני אובייקטיבי שבדק הגינות ושקיפות של הבנק אל מול הלקוח
היתר משרד הבריאות לשימור דם טבורי יש לוודא מול הבנק בקרה של משרד הבריאות את פעילות הבנק
מחיר שימור ל 20 שנה 6255 ש"ח יש לבדוק מול הבנק לבנק גדול יש אפשרות למחיר הוגן יותר ועל כן ההבדלים
מחיר שימור ל 40 שנה 7255 ש"ח יש לבדוק מול הבנק לבנק גדול יש אפשרות למחיר הוגן יותר ועל כן ההבדלים
ביטוח השתלות 4,500,000 ש"ח 4,000,000 ש"ח
עבודה בחדר נקי על פי התקן התקן מחייב שפעילות עיבוד הדם הטבורי תתבצע בחדר נקי בלבד לפי הסטנדרט המקובל בעולם ולפי התקן הישראלי

בדקי את זכאותך להשתתפות קופ”ח בשימור דם טבורי

חדש!
שימור דם טבורי
ב 75 ₪* בחודש בלבד

חדש!
שימור דם טבורי
ב 75 ₪* בחודש בלבד